Biblioteca Hamangiu
Răsfoiește

DECIZIA Nr.378 din 6 iunie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.252 alin.(2) teza întâi din Codul de procedură civilă, ale art.7 alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi a Legii nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România şi a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, în ansamblul lor

Citește
Din aceleași materii