Biblioteca Hamangiu
Răsfoiește

Răspunderea membrilor organelor de conducere în procedura insolvenţei reglementată de Legea nr. 85/2006.

Citește
Din aceleași materii